Regulamin

I. Informacje ogólne

- Właścicielem Sklepu internetowego wysyłkowego www.kamery-kamas.pl jest firma Piotr Kamas "Kamery" NIP: 8272277079, REGON: 363539137.

- Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.kamery-kamas.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT 
(są cenami brutto). 

II. Składanie zamówienia

- Zamówienie na zakup towarów można składać bezpośrednio na stronie www.kamery-kamas.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 663-313-970, pocztą elektroniczną, czyli drogą E-mail, wysyłając wiadomość z zamówieniem na adres: kamery.kamas@gmail.com
- Towary oferowane do sprzedaży są fabrycznie nowe. 
- Składając zamówienie Klient wybiera formę przesyłki towaru, a następnie określa formę płatności. Klient może skorzystać z następujących form płatności: przelew dotpay

Klient wybiera również rodzaj dokumentu zakupu – paragon lub fakturę VAT. 

III. Płatności

- Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.kamery-kamas.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy towaru, które są wskazywane wyraźnie w trakcie składania zamówienia chyba, że Klient składa zamówienie o wartości, która uprawnia do darmowej wysyłki o czym jest każdorazowo informowany w toku składania zamówienia. Informacja o wartości zakupów pozwalających na skorzystanie z darmowej wysyłki towaru znajduje się także w widocznym miejscu na stronie internetowej www.kamery-kamas.pl. 
- Koszty wysyłki dotyczą przesyłek wysyłanych na terytorium Polski. W przypadku wysyłki poza granice kraju jej koszty ustalane są indywidualnie z Klientem. W takim przypadku przed złożeniem zamówienia Klient powinien skontaktować się z firmą Piotr Kamas "Kamery". Jeżeli koszty wysyłki zagranicznej nie odpowiadają Klientowi umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. 
- Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. 
- Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku przesyłek za pobraniem – przy odbiorze przesyłki. 

IV. Realizacja zamówienia

- Maksymalny czas dostawy zakupionego towaru wynosi 7 dni roboczych, Firma Piotr Kamas "Kamery" dołoży wszelkich starań, aby Klient otrzymał zamówione towary w jak najkrótszym czasie. Zwyczajowy czas dostawy zakupionego towaru nie przekracza 1-3 dni robocze. 
- Do każdego zamówionego towaru wystawiany jest dowód zakupu i wysyłany Klientowi wraz z przesyłką lub pocztą elektroniczną na maila.

V. Reklamacja i gwarancja

- Firma Piotr Kamas "Kamery" jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru bez wad. Jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną Klient powinien w jak najszybszym czasie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie 663-313-970 lub drogą e-mail kamery.kamas@gmail.com 
- Klient może złożyć reklamację w każdej dostępnej formie tak, aby dotarła ona do Piotr Kamas "Kamery", przykładowo w drodze: 
e-mailowej na adres kamery.kamas@gmail.com, telefonicznie pod numerem 663-313-970. W miarę możliwości Klient powinien wskazać okoliczności wystąpienia wady, datę jej ujawnienia oraz charakter samej wady, a także żądanie doprowadzenie towaru do zgodności z umową, żądanie obniżenia ceny lub żądanie odstąpienia od umowy. Powyższe wymogi stanowią jedynie formę wskazówek i nie mają wpływu na merytoryczne rozpatrzenie reklamacji, która złożona została z ich pominięciem. 
- Piotr Kamas "Kamery" ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia. Nieustosunkowanie się w powyższym terminie będzie oznaczało, że Piotr Kamas "Kamery" uznał reklamację za uzasadnioną. 
- Okres gwarancji liczy się od dnia wydania towaru. 
- Jeżeli gwarancji udziela producent danego towaru, wówczas warunku gwarancji opisuje dokument karty gwarancyjnej dołączony do towaru. 

VI. Zwrot towaru

- Konsument może w terminie do 7 dni odstąpić od zawartej umowy i bez podania przyczyny wymienić zakupiony towar na inny, 
w cenie równej lub wyższej niż zakupiony towar, pod warunkiem, że zakupiony towar nie nosi żadnych śladów użytkowania i nie był używany ani rozpakowany. 

VII. Zmiana regulaminu

- Piotr Kamas "Kamery" zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie i wyłącznie z ważnej przyczyny.